24.5.2022 10:18 ~ v chate 11.00 °C , vonku 7.90 °C